فهرست مقالات


شماره 14 سال سال هفتم، شماره اول
بهار - تابستان 1395
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139507281526113675 هنرهای چهارگانه سبک زندگی مؤمنانه با تکیه بر‏آموزه های رضوی
حامد پور رستمی
2 139507281531403676 موانع رویکرد تربیت اجتماعی در حوزه رفتار در بستر تحقق سلامت جامعه از منظر قرآن کریم
زهرا حاج کاظمی
علیرضا کاوند
3 139507281538523678 بررسي شاخصه هاي فرهنگ اسلامي جهت تامين سلامت فردي و اجتماعي از منظر قرآن‏ كريم
اصغر طهماسبی بلداجی
لیلا قنبری
4 139507281547483681 بررسی اثربخشی تدبر در آیات قرآن‏کریم بر افزایش سلامت روان
مهدی اسمعیلی
مریم جدادی
محسن رفیع خواه
زهرا نقی زاده
5 13950728168223682 بررسی عوامل دستیابی به سلامت روان از منظر قرآن‏کریم
حسن خرقانی
روح الله سعیدی فاضل
مجید هاشمی
فائزه عباسی
6 13950801104353693 بررسي کلمه «شفاء» در قرآن‏کریم بر اساس تفاسير تشيع و اهل سنت
امید ایزانلو